Workforce Ready Time Keeping

Geautomatiseerd en nauwkeurig tijd- en aanwezigheidsbeheer

Een afspraak maken Demo Centre

Complete automatisering en informatie, op elk moment, waar u zich ook bevindt

Veel bedrijven gebruiken verschillende systemen en inefficiënte processen voor tijd en aanwezigheid, planning en gegevensverzameling. Daardoor ontstaan problemen zoals beperkte rentabiliteit en gefrustreerde werknemers. Door het integreren en automatiseren van deze processen kunt u de productiviteit en betrokkenheid bij werknemers vergroten en realtime inzicht krijgen in werkgegevens voor een betere kostenbeheersing en minder compliancerisico's.

Alle functies voor tijdregistratie en aanwezigheid in één systeem.

Flexible pay rules

Flexibele salarisregels voor het volgen en beheren van reële arbeidskosten

Kronos Workforce Ready® Time Keeping biedt aanpasbare betalingsregels en een eenvoudig beheer van tijdregistratie om de nauwkeurigheid van loonadministratie te vergroten en compliancerisico's te verminderen.

 70/5000 Zelfbedieningshulpmiddelen van manager / medewerker helpen bij het handhaven van het bijhouden van verlofbeleid

Selfservicetools helpen managers en werknemers bij het uitvoeren van het verlofbeleid

Regelgeving en richtlijnen met betrekking tot verzuim, zoals vakbonds-, cao- en bedrijfsvoorschriften, kunnen makkelijker worden uitgevoerd. Met de software kan eenvoudig worden bepaald of werknemers in aanmerking komen voor betaald of onbetaald verlof op basis van jaarlijkse vrije dagen, ziekte-uren, overuren en andere door gebruikers gedefinieerde criteria. Managers krijgen automatisch een melding wanneer werknemers de ingestelde drempels overschrijven, zodat compliance gegarandeerd blijft.

Real-time visibility for better exception management

Realtime overzicht voor een beter beheer van uitzonderingen

Workforce Ready Time Keeping identificeert automatisch uitzonderingen, zoals gemiste in-/uitkloktijden, vroege/late aankomst en verlengde of overgeslagen pauzes, die in strijd zijn met de beleidsregels van uw bedrijf. Vervolgens ontvangen managers een melding. Het naleven van de regelgeving wordt eenvoudiger. Door volledige automatisering voorkomt u fouten in tijdbeheer en de verwerking in realtime bevordert de compliance en de nauwkeurigheid van de loonadministratie. 

kronos InTouch DX Time Clock Icon

De diverse dataverzamelingsfuncties maken een nauwkeurige verzameling van arbeidsgegevens mogelijk

Arbeidsgegevens kunnen eenvoudig worden overgezet uit uiteenlopende bronnen, waaronder de Kronos InTouch®-tijdklok, webinvoer, telefonische en mobiele applicaties. 

Stel uw concurrentievoordelen veilig. Verbeter uw bedrijfsresultaten.

Workforce Ready Time Keeping bezorgt u op elk moment de gegevens en tools die u nodig hebt, waar u zich ook bevindt. Tijdregistratie stroomlijnen met automatische gegevensverzameling van tijd- en aanwezigheidsinformatie Automatiseer de omzetting van gewerkte uren naar loongegevens. Pas uw betalings- en arbeidsvoorwaarden toe via een permanent zicht op wie wanneer wat doet.

 • Krijg inzicht in de werkelijke arbeidskosten

  Krijg meer inzicht in de door u opgestelde betalingsregels

 • Compliance verzekeren

  Voorkom boetes en rechtszaken door een verbeterde en nauwkeurige loonadministratie en een vereenvoudigd beheer van tijdregistraties 

 • Verlofuitzonderingen nauwkeuriger bijhouden

  Meldingen ontvangen wanneer uitzonderingsbeleid wordt overtreden

 • Bezetting afstemmen op operationele doelstellingen

  Werkroosters eenvoudig toewijzen en monitoren