Workforce Forecast Manager

Uw startpunt om het maken van werkroosters te vereenvoudigen

Een goede personeelsplanning begint met een correcte prognose.

Voor het maken van optimale werkroosters hebben uw winkelmanagers nauwkeurige prognoses nodig voor verkoop en personeel. Zonder de juiste tools komt het neer op giswerk, waarbij u het risico loopt van overbezetting of verloren verkoop vanwege onderbezetting. Zonder nauwkeurige prognoses voor de verwachte vraag biedt de planning geen ondersteuning voor uw bedrijfsresultaten.

Geef managers de middelen om hun personeelsplanning te optimaliseren.

Workforce Forecast Manager Feature 1

Stem de hoeveelheid af op de vraag

Aangezien elke job verschillend is, kunt u met Kronos® Workforce Forecast Manager™ werkstandaarden voor de detailhandel importeren voor specifieke taken en het arbeidsvolume afstemmen op de verwachte vraag. Deze strategische afstemming zet u meteen op het juiste pad naar hogere productiviteit. 

Workforce Forecast Manager Feature 2

Gebruik voorspellende algoritmen voor een nauwkeurige planning

Workforce Forecast Manager stelt managers in staat om te bepalen wie ze nodig hebben en waarom. Managers kunnen de vraag nauwkeurig voorspellen tot op intervallen van 15 minuten. Met zo'n precisie wordt onder- en overbezetting teruggedrongen en blijven de arbeidskosten onder controle. Er zijn meerdere algoritmen beschikbaar afhankelijk van de hoeveelheid historische gegevens die beschikbaar is.

Workforce Forecast Manager Feature 3

Wapen u tegen verrassingen met wekelijkse prognoses

Workforce Forecast Manager gebruikt recente POS-gegevens (point-of-sale) om een up-to-date trend vast te stellen en toe te passen. Daarbij wordt rekening gehouden met onverwachte invloeden van buitenaf, zoals het weer, plaatselijke evenementen en activiteiten van concurrenten. 

Workforce Forecast Manager Feature 4

Maak gebruik van historische gegevens aan de hand van adaptieve prognoses

Als er voor uw vestiging meer dan twee jaar aan historische gegevens bestaan, kunt u met deze functie automatisch het meest geschikte algoritme uit een groep selecteren. De aanpasbare prognose houdt rekening met veranderingen op afdelingen, onregelmatige patronen, seizoenstrends en terugkerende speciale seizoensgebeurtenissen in de POS-gegevens. Bovendien vindt er een automatische afstemming plaats op basis van recente historische gegevens.

Nauwkeurige prognoses zijn onze specialiteit.

Workforce Forecast Manager kan worden geoptimaliseerd via integratie met Workforce Scheduler™, Workforce Budgeting™ en andere oplossingen die de Kronos Workforce Central®-suite aansturen. Nu kunt u eindelijk een nauwkeurig plan opstellen dat leidt tot betere bedrijfsresultaten.

  • Werknemers toewijzen aan klanten

    Nauwkeurige prognoses opstellen voor bedrijfsvolume en arbeidstoewijzingen 

  • Beheersing van arbeidskosten

    Kostbare overbezetting voorkomen, onderbezetting en verloren verkopen minimaliseren

  • Klantenservice verbeteren

    Garandeert dat u voldoende personeel hebt om het werk gedaan te krijgen