Privacybeleid  |  Gebruiksvoorwaarden  |  Handelsmerken

Introductie:

Tenzij anders aangegeven in dit Privacybeleid, zal dit beleid geacht worden van toepassing te zijn op Kronos Incorporated en onze dochterondernemingen, en alle verwijzingen naar 'wij', 'ons' en/of 'onze' zullen verwijzen naar Kronos Incorporated en de betreffende dochterondernemingen.

[Notitie: Omdat er verschillen bestaan tussen de manieren waarop de afdeling Talentbeheer van Kronos persoonlijke informatie verzamelt en beheert met betrekking tot de diensten die aan de klanten worden verleend, heeft Kronos een afzonderlijke privacyverklaring uitgegeven waarin deze verschillen geïdentificeerd worden. Klik hier voor de Privacyverklaring die van toepassing is op de afdeling Talentbeheer van Kronos.]

1) Persoonlijke informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen, verwerken en registreren persoonlijke informatie ('Persoonlijke informatie') van u en een aantal bronnen, voornamelijk om onze klanten producten en diensten te kunnen bieden (onder contract met de klanten) en om de betreffende producten en diensten te verbeteren.  

Soms verzamelen we deze gegevens rechtstreeks van u wanneer u ons contact- en andere informatie verstrekt, bijvoorbeeld op de Kronos-website (een 'Site'), of wanneer u ons een vraag stelt, een opmerking stuurt, om assistentie vraagt of van bepaalde diensten gebruik maakt.  Door ons vrijwillig Persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u toe in het gebruik door ons van deze informatie volgens dit Privacybeleid.  Als u ons Persoonlijke informatie verstrekt via elektronische middelen, bevestigt u en stemt u toe in de overdracht van dergelijke informatie van uw huidige locatie naar onze kantoren en servers in de Verenigde Staten en andere landen, volgens de geldende wetten. 

Wij kunnen dergelijke informatie ook verzamelen door te registreren hoe u onze producten gebruikt, bijvoorbeeld via foutrapporten of andere gebruiksgegevens.  Als u een Site bezoekt, kan bepaalde Persoonlijke informatie verzameld worden door te registreren hoe u interageert met die Site, via cookies of webbakens (zie onderdeel 2 hieronder voor meer informatie).  Als u deelneemt aan online discussies van de Kronos Community over onze producten en diensten, kunt u ervoor kiezen om u als deelnemer te registreren en ons een persoonlijk profiel, foto of andere Persoonlijke informatie te verstrekken.

In het kader van de levering van producten en diensten voor personeelsbeheer verwerkt Kronos ook gegevens die zijn klanten verstrekken over hun werknemers, om de klanten optimaal te laten profiteren van onze producten en diensten (zie punt 3 voor meer informatie). Dergelijke gegevens worden verzameld volgens de instructies in de contracten tussen Kronos, als gegevensverwerker, en zijn klanten. Bij klanten die kiezen voor Kronos-terminals waarop de optionele biometrische technologie wordt gebruikt, wordt het verzamelen van medewerkersgegevens van de klant uitgevoerd en gecontroleerd door de klant. Hierbij wordt mogelijk ook informatie verzameld die is afgeleid van vingerafdrukscans die dienen om de identiteit van medewerkers te verifiëren. Dergelijke gegevens bevatten uitsluitend sjablonen die zijn gemaakt met behulp van wiskundige algoritmen, niet de vingerafdrukken zelf.

We verzamelen ook Persoonlijke informatie van sollicitanten bij Kronos en van onze werknemers om onze personeelsbeheertaken te kunnen uitvoeren, zoals het aannemen van werknemers, het uitvoeren van werknemersbeoordelingen, het beheer van de salarisadministratie en de (administratie van de) secundaire arbeidsvoorwaarden, het indienen van rapporten bij overheidsinstanties, het beheer en de authenticatie van het bedrijfsnetwerk, de beveiliging, het beheer van waarschuwingen in noodsituaties en de gezondheid en veiligheid van werknemers.

2) Onze Sites: cookies en gelijksoortige technologieën

Als u een Site gebruikt, kunnen wij bepaalde niet persoonlijk identificeerbare informatie over uw gebruik van de Site verzamelen. Wij kunnen dergelijke informatie zelf opslaan of deze kan worden opgenomen in gegevensbanken die eigendom zijn van ons of onze onderaannemers, agenten of zakelijke partners en worden onderhouden door ons, onze onderaannemers, agenten of zakelijke partners.  We kunnen dergelijke informatie gebruiken en samenvoegen met andere informatie om bijvoorbeeld het totaalaantal bezoekers van een Site en de domeinnamen van de internetserviceproviders van onze bezoekers bij te houden. 

Net als het merendeel van de websites, verzamelen en/of registreren wij ook Site-specifieke bezoekersinformatie. Dit kan zowel niet identificeerbare informatie als Persoonlijke informatie zijn, waaronder informatie over de browser en het besturingssysteem dat de bezoekers gebruiken, hun IP-adres, cookie-informatie, tijdstempel en clickstream-informatie.   Deze gegevens worden verzameld via het gebruik van logbestanden, 'cookies', 'webbakens' of gelijksoortige technologieën. 'Cookies' zijn kleine bestanden die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer worden opgeslagen.  'Webbakens' genereren een anonieme melding van een bezoek aan bepaalde pagina's op de Site, die door ons verwerkt kan worden.  Webbakens werken samen met cookies om ons te laten weten welke onderdelen van onze Site u interesseren en om ons te helpen u aangepaste informatie op onze Site te leveren.  We kunnen deze informatie verzamelen en opslaan en combineren met andere Persoonlijke informatie die u verstrekt hebt.  De meeste webbrowsers kunnen geconfigureerd worden om cookies niet te accepteren, u te melden wanneer u een cookie ontvangt of cookies, webbakens en gelijksoortige technologieën op een andere manier te beheren.  Als u cookies uitschakelt, zullen webbakens en gelijksoortige technologieën anonieme bezoeken nog steeds detecteren, maar kunnen de meldingen die gegenereerd worden niet gekoppeld worden aan andere anonieme informatie of Persoonlijke informatie en worden deze genegeerd.

3) Online reclame en onderzoek

We gebruiken ook eigen cookies en cookies van derden voor onze online reclame.  Als u een Site bezoekt, kunnen derden cookies op uw computer installeren en deze cookies gebruiken om informatie over u te verzamelen, waaronder over uw computer en hoe u de Site gebruikt. Deze partijen gebruiken dergelijke informatie om reclame te personaliseren en u gerichte reclame te tonen op niet Kronos-websites. Voor meer informatie over online op gedrag gebaseerde reclame raadpleegt u de websites van het Network for Advertising Initiative en de Digital Advertising Alliance. Als u wilt voorkomen dat derden cookies en gelijksoortige technologieën installeren en openen op uw computer voor reclame- en andere doeleinden, kunt u uw browser zo configureren dat cookies en deze technologieën geblokkeerd worden.

In het kader van een voortdurende inzet om alle gebruikers van Kronos-diensten beter van dienst te zijn en te begrijpen, kunnen wij onderzoek uitvoeren over de demografische gegevens en interessegebieden van gebruikers op basis van de Persoonlijke informatie en andere informatie die u ons verstrekt. Dit onderzoek kan worden gecompileerd en in samengevoegde vorm worden geanalyseerd, en wij kunnen deze samengevoegde gegevens delen met onze dochterondernemingen, agenten en zakelijke partners. Deze samengevoegde informatie maakt geen persoonlijke identificatie mogelijk.

4) Niet bijhouden

Net als vele websites, reageren onze Sites momenteel niet op 'Niet bijhouden'-browserheaders. U kunt echter stappen ondernemen om bijhouden te beperken door cookies en gelijksoortige technologieën te verwijderen van de harde schijf van uw computer en door uw browser zo in te stellen dat alle cookies en gelijksoortige technologieën worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voordat ze worden opgeslagen.

5) Hoe gebruiken wij gegevens

Wij gebruiken de Persoonlijke informatie die u verstrekt op een manier die overeenkomt met dit Privacybeleid.

Wanneer u onze Sites bezoekt, kunnen wij de gegevens gebruiken op de manier zoals hierboven in onderdeel 2 beschreven. U kunt vele functies van onze Sites gebruiken zonder Persoonlijke informatie te verstrekken, maar u kunt bepaalde diensten mogelijk niet gebruiken. 

Als u ons om een specifieke reden rechtstreeks op een andere manier Persoonlijke informatie verstrekt, kunnen wij de Persoonlijke informatie gebruiken in het kader van de reden waarvoor deze verstrekt werd, bijvoorbeeld het product of de dienst leveren waarom u hebt verzocht, uw vraag beantwoorden of een technisch probleem onderzoeken voor assistentie.  Wij kunnen deze gebruiken om u product- of dienstenhandleidingen te sturen die voor u van belang kunnen zijn, illegale of frauduleuze activiteiten voorkomen, detecteren of onderzoeken, of op de manier die u meegedeeld is toen u de informatie verstrekte.  We kunnen deze informatie gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen om u te informeren over diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.  Indien wij met dit doel contact met u opnemen, geven wij u de mogelijkheid om ervoor te kiezen om dergelijke communicatie in de toekomst niet meer te ontvangen.

De werknemersgegevens van klanten die door Kronos volgens de in het klantcontract vastgelegde instructies van de klant worden verzameld, worden alleen gebruikt om producten en diensten te leveren in overeenstemming met de instructies van de desbetreffende klant. Indien we met behulp van biometrische technologie ook gegevens van vingerafdrukscans van medewerkers verzamelen, zoals hierboven beschreven, doen we dit uitsluitend volgens de instructies van de klant met als doel de identiteit van de werknemers van de klant te verifiëren. De klant heeft de mogelijkheid tot het permanent vernietigen van deze door Kronos verwerkte gegevens die mogelijk in het bezit van de klant zijn, hetzij wanneer het genoemde doel (naar oordeel van de klant) is gerealiseerd of (indien dit eerder is) op het moment dat de vernietiging wettelijk verplicht is. Het verzamelen, bewaren en vernietigen van deze gegevens gebeurt te allen tijde onder controle van de klant (zijnde de werkgever) en alle vragen of verzoeken met betrekking tot de gegevens van vingerafdrukscans van werknemers moeten worden gericht aan de werkgever.

Persoonlijke informatie van sollicitanten bij Kronos en van onze werknemers worden door ons gebruikt voor Human Resources, zoals het aannemen van werknemers en het uitvoeren van werknemersbeoordelingen, het beheer van de loonlijst en de secundaire arbeidsvoorwaarden (en de bijbehorende registratie), het indienen van overheidsrapporten, het beheer en de authenticatie van het bedrijfsnetwerk, het beheer van waarschuwingen in noodsituatiesbeveiliging en de gezondheid en veiligheid van werknemers.

6) Openbaring van uw Persoonlijk informatie

Kronos zal uw Persoonlijke informatie niet gebruiken, delen of verspreiden, behalve: i) intern en met zijn dienstverleners en/of onderaannemers indien vereist voor het leveren van zijn producten en diensten, ii) indien anders beschreven in het contract tussen Kronos en onze klant, iii) indien noodzakelijk om de veiligheid van onze producten te waarborgen, iv) indien vereist door toepasselijke wetten, v) indien anders aangegeven in de navolgende paragrafen in het onderstaande onderdeel.  Kronos verkoopt of verhuurt uw Persoonlijke informatie niet aan derden voor promotiedoeleinden.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw Persoonlijke informatie delen met bepaalde derden zonder dat wij u dit melden, waaronder:

Overdrachten van ondernemingen: Tijdens de ontwikkeling van ons bedrijf, zullen wij mogelijk bedrijven of activa verkopen of kopen.  In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, opheffing of gelijksoortig evenement met betrekking tot alle of een gedeelte van onze activiteiten, activa of een Site, kan Persoonlijke informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Dienstverleners, onderaannemers, agenten, partners en betrokken derden:  Soms huren we andere bedrijven in om bepaalde functies te vervullen met betrekking tot onze activiteiten.  Dit kan het mailen van informatie, het hosten en/of onderhouden van gegevensbanken en het verwerken van betalingen betreffen.  Indien wij een andere partij aannemen om een dienst te leveren of functie uit te voeren, moeten wij deze mogelijk toegang geven tot bepaalde Persoonlijke informatie.  In dit geval zullen we hun uitsluitend de informatie geven die ze nodig hebben voor het leveren van de betreffende dienst of uitvoeren van de functie.  Kronos is verantwoordelijk voor alle Persoonlijke informatie die het van u krijgt en vervolgens overdraagt aan een derde, volgens de toepasselijke privacywetten.  We blijven verantwoordelijk indien een derde die wij aannemen om namens ons Persoonlijke informatie te verwerken, dit doet op een manier die niet binnen het kader van de toepasselijke wet valt, tenzij wij kunnen bewijzen dat we niet aansprakelijk zijn voor de activiteiten of omstandigheden die aanleiding geven tot de claim.

We kunnen ook informatie delen met externe partners die onze producten of diensten verkopen en/of diensten met toegevoegde waarde verlenen. We kunnen alleen of samen met derden webinars, white papers of andere diensten aanbieden die verband houden met onze aanbiedingen of onze diensten. We kunnen uw contactinformatie en interesse in producten in deze aanbiedingen of diensten delen met derden zodat deze hierover contact met u kunnen opnemen.

Wettelijke vereisten:We kunnen uw Persoonlijke informatie ook openbaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij te goedertrouw geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) onze rechten of ons eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in noodgevallen te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site of het publiek te beschermen, of (iv) ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

7) Toegang en controle van Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze Sites bezoekt, kunt u vele functies hiervan gebruiken zonder Persoonlijke informatie te verstrekken, maar u kunt bepaalde diensten mogelijk niet gebruiken.  (In onderdeel 2 hierboven kunt u lezen hoe cookies en gelijksoortige technologieën gegevens verzamelen op onze Sites).  U kunt altijd kiezen of u e-mail, sms'jes, telefoongesprekken en post van Kronos wilt ontvangen voor promotionele doeleinden.  Indien u op een andere manier rechtstreeks contact opneemt met Kronos, kunt u zelf beheren welke persoonlijke informatie u aan Kronos verstrekt.

Werknemers van klanten van Kronos moeten contact opnemen met de betreffende persoon binnen hun organisatie waarmee zij een zakelijk relatie hebben om de werkgeversinformatie die door de werkgever aan Kronos wordt verstrekt in het kader van de levering van producten en diensten aan hun werkgever te begrijpen, openen, wijzigen en/of beheersen.

Kronos neemt redelijke maatregelen om zichzelf ervan te verzekeren dat de informatie over sollicitanten en werknemers van Kronos die in het bezit van Kronos is, correct is.  Sollicitanten en werknemers van Kronos moeten contact opnemen met hun rekruteerder of contactpersoon bij Kronos om de Persoonlijke informatie die aan Kronos is verstrekt tijdens de sollicitatie of in de context van het arbeidsverband te begrijpen, openen, wijzigen en/of beheersen.

8) Uitsluitingen

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op ongevraagde informatie die u ons verstrekt via onze Sites of op andere manieren. Dit omvat maar is niet beperkt tot informatie die in openbare zones van onze Sites wordt gepubliceerd, zoals Kronos Community, mededelingenborden, ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen van bestaande diensten en andere ongevraagde inzendingen, waaronder alle gebruikerscontent zoals deze term gedefinieerd is in onze toepasselijke gebruiksvoorwaarden (samen, 'Ongevraagde informatie').  Alle Ongevraagde informatie zal als niet vertrouwelijk beschouwd worden en wij zullen dergelijke Ongevraagde informatie vrij en zonder beperking of toewijzing mogen reproduceren, gebruiken, openbaren en verspreiden aan anderen. Wij wijzen u er ook op dat alle Persoonlijke informatie of andere informatie die u verstrekt om te worden gepubliceerd op uw openbaar toegankelijke online profiel, of op forums op de Site, wordt weergegeven en toegankelijk is voor anderen en dan ook niet onder de voorwaarden van dit Privacybeleid valt. We kunnen en zullen niet aansprakelijk gehouden worden voor wat derden doen met Persoonlijke informatie of andere informatie die u openbaar toegankelijk maakt. Wij adviseren u dan ook om bijzonder zorgvuldig te kiezen welke Persoonlijke informatie of andere informatie u openbaar toegankelijk maakt.

9) Kinderen

Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan dertien jaar, verzend dan geen Persoonlijke informatie naar Kronos. Als u reden hebt om te geloven dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonlijke informatie heeft verstrekt aan Kronos, neem dan contact met ons op, wij zullen de informatie dan uit onze gegevensbanken verwijderen.

10) Links naar andere websites

Onze Sites kunnen frames, referenties of links naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van Kronos en niet door Kronos worden bediend of gecontroleerd. Het privacybeleid van deze websites kan afwijken van ons Privacybeleid (de 'Externe sites'). Kronos is niet aansprakelijk voor het privacybeleid en de procedures van Externe sites en het hier beschreven Privacybeleid en de procedures zijn niet van toepassing op Externe sites.  We raden u aan om de privacybeleidsregels van Externe sites te lezen en te begrijpen.

11) Beveiliging

We nemen redelijke commerciële stappen om de persoonlijke informatie die Kronos ontvangt te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Geen enkele verzending op internet of per e-mail is echter 100% veilig of foutloos. Ook e-mail van of aan Kronos is mogelijk niet veilig. U moet daarom bijzonder zorgvuldig kiezen welke informatie u per e-mail aan ons stuurt. Houd hier rekening mee wanneer u op elektronische wijze persoonlijke informatie stuurt aan Kronos of onze dienstverleners. Gebruikers van ons Sites en online diensten zijn verantwoordelijk voor het beveiligen van hun wachtwoorden, gebruikersnamen of id of een andere vorm van authenticatie, die noodzakelijk is om beveiligde zones of diensten te gebruiken.  Wij kunnen de toegang tot een Site of een van onze diensten onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing en gedurende ons onderzoek, indien een veiligheidsprobleem wordt vermoed.

12) Wijzigingen van ons Privacybeleid

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om ons Privacybeleid te wijzigen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd en te allen tijde te updaten of te wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Lees dit Privacybeleid af en toe door en vooral voordat u ons Persoonlijke informatie verstrekt. Indien u ons na wijzigingen of herzieningen van dit Privacybeleid Persoonlijke informatie blijft toezenden, geeft u hiermee aan dat u de voorwaarden van het herziene Privacybeleid aanvaardt.

13) Contact met ons opnemen

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze informatiepraktijken, of als u vragen hebt over ons gebruik van uw Persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected] of schriftelijk aan Privacy Officer, Kronos Incorporated, 900 Chelmsford Street, Lowell, MA 01851, USA.

14) Privacy Shield en andere nalevingsmechanismen

Kronos voldoet aan het EU-USA en Zwitserland-USA Privacy Shield Framework zoals gepubliceerd door het U.S. Department of Commerce betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die van de Europese Unie en/of Zwitserland is overgedragen naar de Verenigde Staten. Kronos heeft zijn naleving van het Privacy Shield zelf gecertificeerd bij het Department of Commerce. Indien de voorwaarden van dit privacybeleid strijdig zijn met de beginselen van het Privacy Shield met betrekking tot onze verplichting om de persoonlijke informatie bedoeld onder het Privacy Shield te beschermen, prevaleren de beginselen van het Privacy Shield. Raadpleeg www.privacyshield.gov om de Kronos Privacy Shield-certificering te bekijken. Wij ontvangen en verwerken ook gegevens van klanten die actief zijn in de Europese Unie en die ons gegevens toesturen op basis van andere compliance-mechanismen, zoals overeenkomsten voor gegevensverwerking conform de standaard Europese contractvoorwaarden.

Kronos moedigt u aan om contact met ons op te nemen als u een klacht hebt over het Privacy Shield of over privacy in het algemeen. In overeenstemming met de beginselen van het Privacy Shield verplichten wij ons ertoe alles te doen om eventuele klachten op te lossen betreffende het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie.  Personen met vragen of klachten over ons privacybeleid of ons Privacy Shield-beleid dienen in eerste instantie contact op te nemen met het Kronos Privacy-team via het e-mailadres [email protected].

Voor het geval u een klacht met betrekking tot het Privacy Shield hebt en Kronos niet in staat is deze klacht rechtstreeks af te handelen: Kronos heeft zich ertoe verplicht niet-opgeloste klachten omtrent het Privacy Shield door te verwijzen naar het International Centre for Dispute Resolution van de American Arbitration Association (ICDR/AAA). Dit is een in de Verenigde Staten gevestigd bureau voor het beslechten van conflicten. Als u van ons niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt of als u meent dat wij uw klacht niet hebben verholpen, kunt u de website van het ICDR/AAA op http://go.adr.org/privacyshield.html bezoeken voor meer informatie of om een klacht in te dienen.  De diensten van het ICDR/AAA staan u kosteloos ter beschikking.

Voor het geval u een sollicitant of werknemer bij Kronos in de EU of in Zwitserland bent en u een Privacy Shield-klacht hebt over uw HR-gegevens en deze klacht niet rechtstreeks met Kronos kan worden verholpen: Kronos heeft zich verplicht om met betrekking tot dergelijke klachten samen te werken met het panel dat is aangewezen door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU respectievelijk de Zwitserse Federale Commissaris voor Gegevensbescherming en Informatie. Neem contact met ons op voor informatie over de contactgegevens van het kantoor van de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, zoals bijvoorbeeld het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. U wordt ook een optie voor bindende arbitrage aangeboden voor klachten die niet op een andere manier kunnen worden opgelost.

De Amerikaanse Federal Trade Commission is rechtsbevoegd inzake de naleving van de Privacy Shield-bepalingen door Kronos Incorporated.

 

Privacyverklaring voor de afdeling Talentbeheer van Kronos

Workforce Acquisition™-producten

Doel van deze Privacyverklaring: De navolgende verklaring zet de privacybeleidsregels en praktijken uiteen van de afdeling Talentbeheer van Kronos (Kronos TMD), die afwijken van het bovenstaande Privacybeleid met betrekking tot de Workforce Acquisition-producten van Kronos TMD.  Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, gebruik en openbaren van persoonlijke informatie onder de voorwaarden van onze klantcontracten voor deze producten.  Indien u de Kronos TMD-websites blijft gebruiken, stemt u in met alle voorwaarden en meldingen die in deze privacyverklaring vermeld worden en met het verzamelen, gebruik, openbaren en bewaren van Persoonlijke informatie volgens deze Privacyverklaring.

Persoonlijke informatie:

Als u solliciteert op een functie bij een van onze klanten via een door Kronos TMD gehoste website, wordt door de werkgever en Kronos TMD persoonlijke informatie over u verzameld voor gebruik in verband met de sollicitatie, het interview en het aannameproces. Deze informatie kan het volgende omvatten, zonder hiertoe beperkt te zijn: uw naam, fysieke adres en e-mailadres, andere contactinformatie, burgerservicenummer (dit wordt in Canada niet verzameld), eerdere arbeidsgeschiedenis en andere achtergrondinformatie. Deze informatie wordt door de werkgever en Kronos TMD gebruikt voor de beoordeling van uw geschiktheid voor indienstname door de werkgever en zijn filialen of dochterondernemingen, het uitvoeren van achtgrondonderzoeken, het controleren van informatie over u, een statistische evaluatie in verband met de sollicitant en de functie en het vastleggen hiervan, het voldoen aan de wettelijke verplichtingen of zoals naar redelijkheid noodzakelijk of aanbevolen, om de wettelijke rechten of zakelijke belangen van Kronos TMD, zijn gebruikers, klanten of dochterondernemingen te verdedigen of uitoefenen, of voor andere doeleinden zoals op of voor het moment van verzamelen van de informatie bepaald, waarmee u van tijd tot tijd instemt. Tijdens het sollicitatieproces kan deze informatie ook aan anderen worden geopenbaard, zoals bedrijven die zijn aangenomen om achtergrondonderzoeken uit te voeren of de juistheid van uw informatie te controleren, overheidsorganen die het sollicitatieproces evalueren, externe leveranciers die de werkgever bijstaan bij het uitoefenen van zijn functies. Deze informatie kan ook geopenbaard worden zoals door de wet kan worden vereist. Kronos TMD mag Persoonlijke informatie openbaren aan verzekeringsmaatschappijen of juridische, financiële en andere professionele adviseurs in verband met een reorganisatie, verkoop, fusie, wijziging van de directie, overdracht van activa of andere zakelijke transacties.

Traceringsinformatie over uw bezoeken aan door Kronos TMD gehoste sites, verwijzingssites en unieke identificatiegegevens gekoppeld aan voltooide sollicitaties mogen ook gedeeld worden met externe reclameleveranciers die door de werkgever zijn aangenomen om de doeltreffendheid van reclame te meten. Het gedrag van door Kronos TDM gehoste sites wordt niet gewijzigd door de 'Niet traceren'-instellingen in webbrowsers, maar verzamelen geen informatie over de browsegewoontes van een gebruiker anders dan de verwijzende site en activiteit op door TMD gehoste sites.

Zakelijke transacties: Indien Kronos TMD een zakelijke transactie ondergaat, zoals een fusie, een overname door een ander bedrijf of de verkoop van een gedeelte van zijn activa, zal de Persoonlijke informatie van de gebruikers in de meeste gevallen deel uitmaken van de overgedragen activa. Kronos TMD zal de verzamelde gegevens ter beschikking stellen aan wethandhavers indien wettelijk vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of andere overheidsactie.

Desktop/Console-site: De desktop/console-producten van de rekruteringsmanager zijn private, met een wachtwoord beveiligde softwareprogramma's op internet, die door onze klanten gebruikt worden voor het beheer van het rekruteringsproces. Tijdens het normale verloop van bedrijfsprocessen moeten klanten die gebruikmaken van onze desktop/console-producten mogelijk aanvullende informatie invoeren over sollicitanten of werknemers die zijn aangenomen met behulp van de rekruteringsbeheersystemen van Kronos TMD. Gegevens over de sollicitant of werkgever kunnen via de desktop/console-producten worden verzonden naar verschillende filialen van hetzelfde bedrijf. Op deze manier zijn sollicitaties beschikbaar op vele locaties van hetzelfde bedrijf, indien van toepassing. De gegevens van de sollicitant kunnen worden bekeken door geautoriseerde Kronos TMD-medewerkers ter ondersteuning van de sollicitatie en de administratieve behoeften van werkzoekenden en onze klanten. Als er bijvoorbeeld een probleem of fout optreedt in een sollicitatie, kunnen leden van het ontwikkelingsteam van Kronos TMD of de serviceafdeling van de klant de sollicitaties bekijken om assistentie te verlenen bij het oplossen van het probleem.

Onderhoud van Opnieuw opstarten-codes en wachtwoorden: Voor internetapplicaties waarvoor u een opnieuw opstarten-code en wachtwoord creëert, is het uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid hiervan te bewaren. U bent geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Kronos TMD zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen die u zou lijden doordat iemand anders uw wachtwoord met of zonder uw medeweten gebruikt heeft. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Kronos TMD of een andere partij zou lijden doordat iemand anders uw wachtwoord heeft gebruikt. U mag in geen geval en op geen enkel moment het wachtwoord van iemand anders gebruiken. Kronos TMD is niet aansprakelijk voor gegevens die verloren of gewijzigd worden of voor gegevens die u invoert en aan werkgevers verstuurt. Kronos TMD is niet aansprakelijk indien een kandidaat niet voor een functie wordt aangenomen.

Speciale melding aan sollicitanten in Canada:De informatie die op deze website wordt verzameld, kan worden opgeslagen en geopend buiten Canada (waaronder in de Verenigde Staten). Wij wijzen u erop dat burgerservicenummers niet verzameld worden tijdens het sollicitatieproces voor sollicitanten in Canada.

 

Kronos Privacybeleid revisiedatum: 01-12-2017