Uitdagingen

Komatsu is een wereldleider op het gebied van hoogproductieve mijnbouwoplossingen, aanwezig op zes continenten en in meer dan 20 landen. Met lokale regels en processen was het moeilijk om een globaal beeld te krijgen van de prestaties. Het gebrek aan inzicht in de gedetailleerde arbeidsgegevens maakte het moeilijk om de werkelijke arbeidstijd te vergelijken met de tijd na standaardverbeteringen in de operaties. Standaardtools voor tijd en aanwezigheid en de verzameling van gegevens op de werkvloer waren in het hele bedrijf niet te vinden, zodat arbeidstijdanalyses nauwelijks mogelijk waren.

Komatsu had een oplossing nodig die:

 • Wekelijkse rapporten levert met globale prestatiecijfers op basis waarvan het management gefundeerde bedrijfsbeslissingen kan nemen en de rentabiliteit kan verhogen
 • Inzicht biedt in de arbeidstijdgegevens die als basis kunnen dienen voor voortdurende operationele verbeteringen
 • Processen in de hele organisatie centraliseert en voorziet in consistente interfaces met het HR-systeem
“Dankzij de arbeidstijdgegevens die in Kronos verzameld worden, vergelijken we nu de werkelijke uren met de norm ... Dit helpt ons de rentabiliteit te verhogen, omdat we onze kostenstructuur beter beheersen.”

Lynne Schreibel
Global Kronos Manager

Oplossingen

Een mondiale HR-oplossing van Kronos® voor toegang tot gedetailleerde arbeidstijdgegevens voor het nemen van gefundeerde beslissingen die de operationele prestaties en productiviteit verbeteren.

Workforce Timekeeper

 • Werknemerstijd en -aanwezigheid bijhouden, beheren en controleren om een te hoge loonlijst en handmatige fouten te voorkomen
 • Het compliancerisico verkleinen door complexe compliance-eisen als FLSA, ACA en vakbondsregels te volgen en bij te houden.

Workforce Absence Manager

 • Arbeiders met absentieproblemen identificeren om de personeelsproductiviteit te verhogen
 • Inzicht krijgen in trends en patronen met rapportage op verzoek om de afwezigheidskosten te beheersen
 • Geheel geautomatiseerde toepassing van beleidsregels met betrekking tot absentie

Workforce Activities

 • Tijdrovend, handmatig bijhouden elimineren dankzij gestroomlijnde gegevens in één portaal
 • Ervoor zorgen dat de juiste mensen met de juiste vaardigheden zijn waar ze moeten zijn
 • Onmiddellijk inzicht krijgen in de status van een project om overbezetting te vermijden en de bezettingskosten te beheersen

Resultaten

Komatsu kon personeelsgegevens uit de hele wereld leveren, zodat het management in staat was de bedrijfsprestaties te verbeteren op basis van cijfers. De Kronos-oplossing bood Komatsu zowel de wereldwijde consistentie als de benodigde flexibiliteit om lokale variatie op te vangen. De arbeidstijdgegevens gaven de managers het realtime inzicht dat ze nodig hadden om de werkelijke uren te vergelijken met de norm. Zo konden ze zien hoeveel tijd aan elke taak werd besteed en algemene permanente verbetering ondersteunen. Dankzij de mogelijkheid om de prestaties per locatie te vergelijken, kon Komatsu betere productiebeslissingen nemen.

REAL-TIME
INZICHT

ter ondersteuning van de dagelijkse operationele
besluitvorming

WERKNEMERSGEGEVENS

bieden inzicht voor het aanbrengen van strategische
veranderingen om de prestatie te verbeteren