Solide gegevens voor de tijdregistratie van personeel vormen de kern van het hedendaagse personeelsbeheer – en zijn daarnaast een cruciaal snijvlak tussen HR en de onderneming. Het onderzoek ‘HCM Technology Trends’ van de Brandon Hall Group uit 2015 toont aan dat organisaties in West-Europa de voordelen van automatisering beginnen te plukken.

Tijdregistratie trends in West-Europa

Solide gegevens voor de tijdregistratie van personeel vormen de kernvan het hedendaagse personeelsbeheer – en zijn daarnaast een cruciaal snijvlaktussen HR en de onderneming. Het onderzoek ‘HCM Technology Trends’ van deBrandon Hall Group uit 2015 toont aan dat organisaties in West-Europa devoordelen van automatisering beginnen te plukken.