Maakjij dure wervingsfouten?

Werkgevers willen de beste talenten in hun branche werven en aannemen en dure wervingsfouten voorkomen. Maar wat nu als de interne procedures bij je organisatie niet zijn ingesteld op het ondersteunen van efficiënt en effectief werven? Als het HR ontbreekt aan de ondersteuning die nodig is om online sollicitaties, screening, traceren van sollicitanten, indiensttreding en rapportages effectief te managen, kan het zijn dat er wervingsfouten gemaakt worden die van invloed kunnen zijn op de medewerkersbetrokkenheid en de bedrijfsresultaten.